Chiều dài và chiều rộng: 50 m x 12.5 mm - 30/T

TMTF12506 - Thước Dây Sợi Thủy Tinh 50x12.5mm