Size: 8 x 9 mm, chiều dài: 141 mm - 300/T

TORSP08091 - Cờ Lê 2 Vòng 8x9mm