Size: 14 x 15 mm, chiều dài: 223 mm - 150/T

TORSP14151 - Cờ Lê 2 Vòng 14x15mm