Dễ sử dụng, - 40/T

TSP303 - Kính Hàn 2 Lớp Trắng Đen