Đường kính 38mm,

chiều dài đầu đầm: 580mm,

khớp nối lục giác,

tần suất rung: 200Hz,

biên độ rung: 1.2mm,

chiều dài ống mềm: 6M,

Tổng chiều dài dây đầm: 6.58m,

đóng gói trong thùng carton. TL: 16.5 kg

VBP1382 - Dây đầm dùi bê tông