Kích thước: 75 mm; Đ

ường kính dây cước: 0.3mm, cốt M10 x 1.5.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB10752 - Chén cước thẳng