Kích thước: 125 mm;

Đường kính dây cước: 0.35mm, cốt M14X2.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB11251 - Chén cước thẳng