Kích thước: 50mm(2");

Đường kính dây cước: 0.35mm, cốt M14 x 2.

Đường kính cán: 6.35mm.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB30501 - Chén cước có cán