Kích thước: 50mm(2");

Đường kính dây cước: 0.35mm.

Đường kính cán: 6.35mm.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB40501 - Bánh cước có cán