Kích thước: 75mm(3");

Đường kính dây cước: 0.35mm.

Đường kính cán: 6.35mm.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB40751 - Bánh cước có cán