Kích thước: 24mm(1");

Đường kính dây cước: 0.35mm.

Đường kính cán: 6.35mm.

Đóng gói trong vĩ nhựa

WB70241 - Bánh cước có cán