Chiều dài dây điện: 10m,

Kích thước 3*1.25mm2 ,

Có 3 chui cắm,

Có chế độ bảo vệ quá tải,

Dây đồng bên trong,

Đóng gói bằng họp carton. 10/

HES110031 - Ổ điện