Kích thước của kềm: 17 inch ( 420 mm);

Kích thước  áp dụng: 3.2mm,4mm,4.8mm.

Chất liệu: thép + nhôm.

Tay cầm cao su - 20/T

HR171 - Kềm rút rivet