Sử dụng pin Li-polymer 3.7V/3600mAH,

3 chế độ sáng,

Dây và cục sạc USB,

Chế độ sáng 50Lm (cao) - 170 Lm ( thấp),

Không nhấp nháy,

Thời gian chiếu sáng: 3.5-4 giờ  (ánh sáng cao) -7h (ánh sáng thấp),

Kích thước: 410mm * 72mm.

TWL3600LI - Đèn Làm Việc (10/T)